J&T Tomala

Opole-Krzanowice
ul. Sympatyczna 12
45-920 Opole

NIP: 9910070858

+48 503 718 242
(w godzinach: 8.00-20.00)

Oferta

Dla domów i mieszkań

W budynkach mieszkalnych wycieki wody mogą prowadzić do poważnych problemów, takich jak uszkodzenia strukturalne, wzrost ryzyka pleśni i innych zagrożeń dla zdrowia. Dlatego tak ważne jest korzystanie z profesjonalnych usług firm specjalizujących się w wykrywaniu wycieków.

Usługi jakie wykonujemy w ramach lokalizacji wycieków to m.in. ustalanie miejsc wycieków poprzez identyfikację anomalii temperaturowych w ścianach, podłogach, sufitach (badanie termowizyjne), lokalizacja nieszczelności w rurach, zbiornikach czy zaworach. Zajmujemy się także wykrywaniem wycieków w systemach centralnego ogrzewania. Nasi specjaliści wykonują również pomiary wilgotności w poszczególnych częściach budynku, aby zidentyfikować potencjalne problemy.

Oferujemy szybkie i precyzyjne wykrycie wycieku wody, co pozwala na szybką i skuteczną naprawę. Warto pamiętać, że wczesne wykrywanie i naprawa nieszczelności to inwestycja, która może przynieść długoterminowe korzyści dla właścicieli i najemców nieruchomości mieszkalnych.

Dlaczego warto?

 • wczesne wykrycie wycieku wody pozwala uniknąć kosztownych napraw i może prowadzić do zmniejszenia rachunków za wodę
 • unikanie uszkodzeń strukturalnych i innych problemów, które mogą obniżyć wartość nieruchomości
 • troska o bezpieczeństwo i zdrowie domowników – zmniejszenie ryzyka rozwoju grzybów i pleśni, które mogą prowadzić do problemów zdrowotnych
 • lepszy komfort mieszkania – unikanie problemów związanych z nadmierną wilgotnością, takich jak zimno, nieprzyjemny zapach powietrza czy zniszczone elementy wykończenia wnętrz i mebli

Skontaktuj się z nami

Małe i duże przedsiębiorstwa

Woda jest kluczowym zasobem w wielu branżach, a nieszczelności w instalacjach wodnych mogą prowadzić do poważnych problemów w działalności firm. Zarówno małe, jak i duże przedsiębiorstwa mogą doświadczać strat wynikających z niewykrytych wycieków wody, dlatego tak ważne jest korzystanie z profesjonalnych usług wykrywania wycieków.

Usługi jakie wykonujemy w ramach lokalizacji wycieków dla małych i dużych przedsiębiorstw to m.in. umiejscowienie nieszczelności w rurach, zbiornikach czy zaworach. Dokonujemy również oceny stanu instalacji. Realizujemy regularne przeglądy instalacji wodnych w celu identyfikacji potencjalnych problemów.

Wykrywanie wycieków wody w przedsiębiorstwach to jeden z kluczowych aspektów zarządzania zasobami i infrastrukturą. Wczesne wykrywanie i naprawa nieszczelności to inwestycja, która może przynieść znaczne oszczędności oraz zapewnić bezpieczne i efektywne funkcjonowanie firmy.

Zalety wykrywania wycieków wody dla firm:

 • wczesne wykrycie i naprawa wycieku może zapobiec kosztownym naprawom oraz zmniejszyć rachunki za wodę
 • niewykryte wycieki mogą prowadzić do uszkodzeń strukturalnych, pleśni i innych zagrożeń dla zdrowia pracowników
 • woda może dostać się do ważnych urządzeń czy magazynów i powodować ich uszkodzenie czy utratę wartości
 • unikanie nadmiernego zużycia wody i zanieczyszczenia gruntów
 • unikanie przerw w działalności spowodowanych awariami związanymi z wyciekami
 • firmy dbające o zasoby i infrastrukturę budują pozytywny wizerunek wśród partnerów biznesowych i klientów.

Skontaktuj się z nami

Hotele i pensjonaty

Dla właścicieli hoteli i pensjonatów, niezawodność infrastruktury oraz zapewnienie gościom komfortu to priorytet. Wycieki mogą prowadzić do strat finansowych, kosztownych napraw oraz do niezadowolenia gości. Dlatego wykrywanie wycieków jest kluczowe dla tej branży.

Usługi jakie wykonujemy w ramach lokalizacji wycieków w hotelach i pensjonatach to m.in. wykrywanie wycieków w instalacjach sanitarnych, wykrywanie nieszczelności w instalacjach centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego. Zajmujemy się również oceną stanu instalacji – wykonujemy okresowe przeglądy, które pomagają w wykryciu potencjalnych problemów zanim staną się poważne.

Dlaczego warto?

 • wczesne wykrycie i naprawa wycieku może zapobiec kosztownym naprawom w przyszłości
 • zapobieganie problemom z wyciekami zwiększa komfort i zadowolenie gości
 • wycieki mogą prowadzić do uszkodzeń strukturalnych, pleśni i innych problemów, które mogą obniżyć wartość nieruchomości.
 • wykrywanie wycieków może pomóc w optymalizacji systemów, co prowadzi do oszczędności.

Skontaktuj się z nami

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe

Dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych każdy niewykryty wyciek wody może skutkować znacznymi kosztami napraw oraz potencjalnymi problemami związanych z kondycją budynku oferujemy usługi dostosowane do potrzeb większych nieruchomości.

Usługi jakie wykonujemy w ramach wykrywania wycieków dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych to m.in. detekcja akustyczna, czyli słuchowe wykrywanie wycieków, nawet jeśli są one ukryte w strukturach budynku, ustalanie miejsc wycieków poprzez identyfikację anomalii temperaturowych (termowizja). Wykonujemy również pomiary wilgotności w poszczególnych częściach budynku, umożliwiający identyfikację potencjalnych problemów. Wykorzystujemy także techniki, które mogą pomóc w lokalizacji trudno dostępnych wycieków, np. próby ciśnieniowe i badanie czynnikami barwiącymi.

Dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych kluczowe jest monitorowanie i zapobieganie wyciekom wody. Sprawne wykrywanie wycieków to nie tylko oszczędność finansowa, ale również dbałość o długoterminowy stan i wartość nieruchomości oraz komfort i zdrowie mieszkańców.

Dlaczego warto?

 • szybkie wykrycie i naprawa wycieków pozwala uniknąć kosztownych remontów oraz zredukować straty wody
 • długoterminowa ochrona budynku – regularne kontrole i monitorowanie mogą zapobiec poważnym uszkodzeniom strukturalnym
 • wykrywanie i naprawa wycieków pomaga w zapobieganiu powstawania pleśni i grzybów, które mogą powodować problemy zdrowotne
 • szybka reakcja na problemy z wyciekami zwiększa zadowolenie i zaufanie mieszkańców.
 • dbałość o stan techniczny budynku przyczynia się do utrzymania jego wartości rynkowej.

Skontaktuj się z nami

Instytucje państwowe

Instytucje państwowe, takie jak urzędy, szkoły, placówki medyczne czy jednostki wojskowe, są często zlokalizowane w dużych i złożonych kompleksach budynków. Dla nich wycieki wody mogą prowadzić do znaczących przerw w działalności, a także do kosztownych napraw. Oferujemy usługi dostosowane do specyficznych potrzeb instytucji .

Usługi jakie wykonujemy w ramach wykrywania wycieków dla instytucji państwowych to m.in. badania termowizyjne, badania geofonem, badania kamerami inspekcyjnymi. Wykonujemy także pomiary wilgotności w różnych miejscach budynku.

Dla instytucji państwowych wykrywanie i zapobieganie wyciekom wody to nie tylko kwestia oszczędności, ale również odpowiedzialności za publiczne dobra i zdrowie pracowników oraz społeczeństwa. Korzystanie z profesjonalnych usług w tej dziedzinie jest kluczowe dla efektywnego zarządzania infrastrukturą i zasobami.

Dlaczego warto?

 • szybkie wykrycie i naprawa wycieków minimalizuje przerwy w funkcjonowaniu instytucji
 • wykrycie wycieku na wczesnym etapie zapobiega kosztownym naprawom i obniża rachunki za wodę
 • ochrona  infrastruktury oraz mienia znajdującego się w budynku
 • ograniczenie ryzyka powstawania pleśni, co może wpłynąć na zdrowie pracowników i odwiedzających
 • odpowiedzialność i dbałość o zasoby publiczne

Skontaktuj się z nami

Ciepłownie, elektrociepłownie

Ciepłownie i elektrociepłownie stanowią kluczowy element systemu energetycznego, zapewniając ciepło i energię dla wielu gospodarstw domowych, instytucji i przedsiębiorstw. Wycieki wody w tych obiektach mogą prowadzić do zakłóceń w produkcji, strat energii oraz poważnych problemów technicznych. Oferujemy zaawansowane usługi dostosowane do specyfiki działania tych zakładów.

Usługi jakie wykonujemy w ramach wykrywania wycieków dla wodociągów to m.in. detekcja akustyczna pozwalająca na lokalizację dźwięków wycieku w instalacji, badania termowizyjne, kontrola wewnętrznych systemów rurociągów w poszukiwaniu uszkodzeń przy pomocy kamer inspekcyjnych. Nasi specjaliści dokonują również inspekcji wizualnych, czyli  bezpośredniego badania systemu w poszukiwaniu widocznych oznak wycieków.

Dlaczego warto?

 • zminimalizowanie wycieków pozwala na efektywniejsze wykorzystanie zasobów i większą wydajność produkcji
 • zmniejszenie strat wody i energii przekłada się na niższe koszty operacyjne
 • wczesna lokalizacja wycieków wody zapobiega poważnym awariom i powstania ryzyka dla personelu oraz infrastruktury
 • regularne monitorowanie i naprawa wycieków może wydłużyć czas działania urządzeń i instalacji
 • zapewnienie stabilności produkcji i dbałość o środowisko naturalne buduje pozytywny wizerunek wśród odbiorców i partnerów.

Dla ciepłowni i elektrociepłowni, gdzie nieprzerwana produkcja i dostawność są kluczowe, wykrywanie wycieków jest niezbędnym elementem utrzymania efektywności i bezpieczeństwa. Współpraca z profesjonalnymi firmami w tej dziedzinie gwarantuje jakość, stabilność i długotrwałość działania systemów.

Dla wodociągów, które dostarczają niezbędne życiowe zasoby, sprawne wykrywanie wycieków jest kluczowym elementem zarządzania siecią. Ze swojej strony zapewniamy efektywność działania wynikającą z doświadczenia naszych pracowników i dostępu do profesjonalnego sprzętu.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy